Er zijn verschillende manieren hoe je een product of dienst kan vermarkten. Door de jaren heen zijn er verschillende benaderingen ontstaan die economische veranderingen tot stand hebben gebracht. Deze economische veranderingen hebben – net zoals bij kunststromingen – een naam gekregen. Zo ontstond in 1998 de belevingseconomie, waarbij je er als communicatieprofessional voor zorgt dat iedere consument een unieke en eigen herinnering ervaart tijdens de interactie met jouw product of dienst. Na een aantal jaar was het voor ons als communicatieprofessionals niet meer maatschappelijk verantwoord om ervaringen voor de consument te realiseren. Voorbeelden hiervan worden in hoofdstuk 1 weergegeven. Met deze manier van handelen maakten we de wereld kapot.

Vincent Alblas

Er ontstond een nieuwe economie genaamd de betekeniseconomie. Hierbij pasten nieuwe idealen die ervoor zorgden dat producten en diensten het goede voor de maatschappij en mens vooropstelden. Betekenisvol handelen en maatschappelijk ondernemen zijn termen die bij deze economie horen. De truc die vaak door communicatieprofessionals gebruikt werd, was een maatschappelijk probleem koppelen aan een product of dienst. Hierdoor werd het bedrijf maatschappelijk verantwoord. Daarnaast gaf een product of dienst van datzelfde bedrijf ook gelijk antwoord op de vraag naar betekenisvol handelen. Slim, maar niet altijd even zuiver als je het mij vraagt.

Op dit moment leven we in de betekeniseconomie, waarbij steeds meer consumenten kritisch kijken naar het betekenisvol handelen van een bedrijf of organisatie. Deze kritische blik van de consumenten creëert een nieuwe economische verandering volgens Vincent Alblas, namelijk de no-nonsense economie.

In het artikel zal ik omschrijven hoe deze verandering in de nabije toekomst vorm krijgt en breng ik zowel kansen als bedreigingen aan het daglicht. Het communicatievakgebied is flexibel en blijft continue veranderen. We moeten daar altijd rekening mee houden. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden voor ons als communicatieprofessionals. Tot slot reik ik praktische handvatten aan om jouw bedrijf of organisatie no-nonsense-proof te maken. Zie kansen voor jouw bedrijf of organisatie en speel hier tactisch op in!